Beheer

Voor zowel de huurders als de eigenaar is een kwalitatief (technisch en administratief) beheer van de woningen van groot belang. Als vastgoedbeheerder is Vivo Wonen eindverantwoordelijk voor het beheer van de vastgoedportefeuille. Vanwege de omvang en de landelijke spreiding is het dagelijks beheer uitbesteed aan externe beheerders die regionaal en lokaal sterk zijn vertegenwoordigd. Wanneer er een externe beheerder wordt ingeschakeld, ziet Vivo Wonen er strikt op toe dat de uitvoering voldoet aan de gestelde eisen, om een optimaal huurgenot voor onze huurders te bewerkstelligen.

Verhuur

Beschikbare woningen die in aanmerking komen voor de verhuur, worden door lokale beheerders en makelaars opnieuw aangeboden aan de markt. Met onze ervaring op het gebied van woningbeheer kent Vivo Wonen de behoeften van de huurders. Vivo Wonen streeft dan ook naar een optimale afstemming tussen woonwensen en woningaanbod.

Verkoop

Indien een woning na het vertrek van een huurder vrijkomt, maakt Vivo Wonen de afweging deze opnieuw te verhuren, dan wel de woning te koop aan te bieden. De omstandigheden op de regionale woningmarkt spelen daarbij een belangrijke rol.

Woningen die in aanmerking komen voor verkoop, worden verkocht via lokaal of regionaal opererende makelaars.